Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
 
Οἴμμοι
Увы
[INJ]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G1096
ἐγενόμην
я оказался
[V-AMI-1S]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
G4863
συνάγων
собирающий
[V-PAPRS]
G2562
καλάμην
тростник
[N-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
 
ἀμήτῳ
урожай
[N-DSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
 
ἐπιφυλλίδα
несколько ягод
[N-ASF]
G1722
ἐν
во
[PREP]
 
τρυγήτῳ
время сбора
[N-DSM]
G3756
οὐχ
не даже
[ADV]
G5225
ὑπάρχοντος
пребывает
[V-PAPGS]
G1009
βότρυος
грозди
[N-GSM]
G3588
τοῦ
чтобы
[T-GSN]
G2068
φαγεῖν
съесть
[V-AAR]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
 
πρωτόγονα.
первых плодов.
[A-APN]
 
οἴμμοι,
увы,
[INJ]
G5590
ψυχή,
душа́
[N-NSF]
2
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G622
ἀπόλωλεν
уничтожен
[V-RAI-3S]
G2126
εὐλαβὴς
благочестивый
[A-NSM]
G575
ἀπὸ
из
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1093
γῆς,
земли́
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
κατορθῶν
держащийся прямого пути
[V-PAPRS]
G1722
ἐν
среди
[PREP]
G444
ἀνθρώποις
людей
[N-DPM]
G3756
οὐχ
не
[ADV]
G5225
ὑπάρχει·
пребывает;
[V-PAI-3S]
G3956
πάντες
все
[A-NPM]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G129
αἵματα
крови́
[N-APN]
 
δικάζονται,
судимы,
[V-PMI-3P]
G1538
ἕκαστος
каждый
[A-NSM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G4139
πλησίον
ближнего
[ADV]
G846
αὐτοῦ
его
[D-GSM]
 
ἐκθλίβουσιν
объяты
[V-PAI-3P]
 
ἐκθλιβῇ.
угнетением.
[V-PAS-3S]
3
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G2556
κακὸν
зло
[A-ASN]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G5495
χεῖρας
ру́ки
[N-APF]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPM]
G2090
ἑτοιμάζουσιν·
приготовили;
[V-PAI-3P]
G3588

_
[T-NSM]
G758
ἄρχων
начальник
[N-NSM]
G154
αἰτεῖ,
требует подарков,
[V-PAI-3S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588

_
[T-NSM]
G2923
κριτὴς
судья
[N-NSM]
G1516
εἰρηνικοὺς
лицеприятные
[A-APM]
G3056
λόγους
слова́
[N-APM]
G2980
ἐλάλησεν,
сказал,
[V-AAI-3S]
 
καταθύμιον
желания
[A-ASN]
G5590
ψυχῆς
души́
[N-GSF]
G846
αὐτοῦ
его
[D-GSM]
G2076
ἐστιν.
они есть.
[V-PAI-3S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1807
ἐξελοῦμαι
Я удалю
[V-FMI-1S]
4
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G18
ἀγαθὰ
доброе
[A-APN]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPM]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
G4674
σὴς
молью
[A-GSF]
 
ἐκτρώγων
прогрызенное
[V-PAPRS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
βαδίζων
руководящегося
[V-PAPRS]
G1909
ἐπὶ
по
[PREP]
G2583
κανόνος
норме
[N-GSM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2250
ἡμέρᾳ
день
[N-DSF]
 
σκοπιᾶς.
наблюдения.
[N-GSF]
G3759
οὐαὶ
увы
[INJ]
G3759
οὐαί,
увы,
[INJ]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G1557
ἐκδικήσεις
наказания
[N-NPF]
G4675
σου
твои
[P-GS]
G1854
ἥκασιν,
пришли,
[V-PAI-3P]
G3568
νῦν
теперь
[ADV]
G2071
ἔσονται
будут
[V-FMI-3P]
G2805
κλαυθμοὶ
плачущие
[N-NPM]
G846
αὐτῶν.
их.
[D-GPM]
5
G3361
μὴ
не
[ADV]
 
καταπιστεύετε
доверяйте
[V-PAI-2P]
G1722
ἐν
_
[PREP]
G5384
φίλοις
друзьям
[A-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G1679
ἐλπίζετε
надейтесь
[V-PAI-2P]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G2233
ἡγουμένοις,
ведущих,
[V-PMPMP]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
 
συγκοίτου
совозлежащей
[A-GSF]
G4675
σου
твоей
[P-GS]
G5442
φύλαξαι
сохрани
[V-AMM-2S]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G394
ἀναθέσθαι
доверение
[V-AMR]
G5101
τι
чего-нибудь
[I-ASN]
G846
αὐτῇ·
ей;
[D-DSF]
6
G1360
διότι
потому что
[CONJ]
G5207
υἱὸς
сын
[N-NSM]
G818
ἀτιμάζει
опозорит
[V-PAI-3S]
G3962
πατέρα,
отца,
[N-ASM]
G2364
θυγάτηρ
дочь
[N-NSF]
G1881
ἐπαναστήσεται
восстанет
[V-FMI-3S]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G3384
μητέρα
мать
[N-ASF]
G846
αὐτῆς,
её,
[D-GSF]
G3565
νύμφη
невеста
[N-NSF]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G3994
πενθερὰν
тёщу
[N-ASF]
G846
αὐτῆς,
её,
[D-GSF]
G2190
ἐχθροὶ
враги
[N-NPM]
G435
ἀνδρὸς
человеку
[N-GSM]
G3956
πάντες
все
[A-NPM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G435
ἄνδρες
люди
[N-NPM]
G3588
οἱ
которые
[T-NPM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G3624
οἴκῳ
доме
[N-DSM]
G846
αὐτοῦ.
его.
[D-GSM]
7
G1473
Ἐγὼ
Я
[P-NS]
G1161
δὲ
же
[PRT]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2962
κύριον
Го́спода
[N-ASM]
G1914
ἐπιβλέψομαι,
буду взирать,
[V-FMI-1S]
G5278
ὑπομενῶ
буду уповать
[V-FAI-1S]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G2316
θεῷ
Бога
[N-DSM]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G4990
σωτῆρί
Спасителя
[N-DSM]
G3450
μου,
моего,
[P-GS]
G1522
εἰσακούσεταί
услышит
[V-FMI-3S]
G3450
μου
меня
[P-GS]
G3588

_
[T-NSM]
G2316
θεός
Бог
[N-NSM]
G3450
μου.
мой.
[P-GS]
8
G3361
μὴ
не
[ADV]
 
ἐπίχαιρέ
радуйся
[V-PAM-2S]
G3427
μοι,
о мне,
[P-DS]
G3588

_
[T-NSF]
G2189
ἐχθρά
враждующая
[N-NSF]
G3450
μου,
моя,
[P-GS]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G4098
πέπτωκα·
я упал;
[V-RAI-1S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G450
ἀναστήσομαι,
встану,
[V-FMI-1S]
G1360
διότι
потому что
[CONJ]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G2523
καθίσω
буду сидеть
[V-FAI-1S]
G1722
ἐν
во
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSN]
G4655
σκότει,
тьме,
[N-DSN]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G5461
φωτιεῖ
будет светить
[V-FAI-3S]
G3427
μοι.
мне.
[P-DS]
9
G3709
ὀργὴν
гневу
[N-ASF]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G5297
ὑποίσω,
я подвергнусь,
[V-FAI-1S]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G264
ἥμαρτον
согрешил
[V-AAI-1S]
G846
αὐτῷ,
перед Ним,
[D-DSM]
G2193
ἕως
до тех пор, пока
[PREP]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G1344
δικαιῶσαι
сделает оправдание
[V-AAR]
G846
αὐτὸν
Его
[D-ASM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1349
δίκην
наказания
[N-ASF]
G3450
μου·
моего;
[P-GS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4160
ποιήσει
совершит
[V-FAI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G2917
κρίμα
суд
[N-ASN]
G3450
μου
мой
[P-GS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1806
ἐξάξει
выведет
[V-FAI-3S]
G3165
με
меня
[P-AS]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G5457
φῶς,
свет,
[N-ASN]
G3700
ὄψομαι
увижу
[V-FMI-1S]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1343
δικαιοσύνην
праведность
[N-ASF]
G846
αὐτοῦ.
Его.
[D-GSM]
10
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3700
ὄψεται
увидит
[V-FMI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G2189
ἐχθρά
враждующая
[N-NSF]
G3450
μου
моя
[P-GS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4016
περιβαλεῖται
оденется
[V-FMI-3S]
G152
αἰσχύνην
стыдом
[N-ASF]
G3588

_
[T-NSF]
G3004
λέγουσα
говорящая
[V-PAPRS]
G4314
πρός
ко
[PREP]
G3165
με
мне
[P-AS]
G4226
Ποῦ
Где
[ADV]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G2316
θεός
Бог
[N-NSM]
G4675
σου
твой
[P-GS]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G3788
ὀφθαλμοί
глаза́
[N-NPM]
G3450
μου
мои
[P-GS]
G1896
ἐπόψονται
насмотрятся
[V-FMI-3P]
G846
αὐτήν·
на неё;
[D-ASF]
G3568
νῦν
теперь
[ADV]
G2071
ἔσται
будет
[V-FMI-3S]
G1519
εἰς
в
[PREP]
 
καταπάτημα
попирании
[N-ASN]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
G4081
πηλὸς
грязь
[N-NSM]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G3598
ὁδοῖς
дорогах
[N-DPF]
11
G2250
ἡμέρας
в день
[N-GSF]
 
ἀλοιφῆς
штукатурения
[N-GSF]
 
πλίνθου.
кирпичей.
[N-GSF]
 
ἐξάλειψίς
исчезновения
[N-NSF]
G4675
σου
твоего
[P-GS]
G3588

_
[T-NSF]
G2250
ἡμέρα
день
[N-NSF]
G1565
ἐκείνη,
тот,
[D-NSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἀποτρίψεται
будут выброшены
[V-FPI-3S]
G3545
νόμιμά
законы
[A-NPN]
G4675
σου
твои
[P-GS]
12
G3588

_
[T-NSF]
G2250
ἡμέρα
день
[N-NSF]
G1565
ἐκείνη·
тот;
[D-NSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G4172
πόλεις
города́
[N-NPF]
G4675
σου
твои
[P-GS]
G2240
ἥξουσιν
придут
[V-FAI-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
 
ὁμαλισμὸν
уравнение
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G1267
διαμερισμὸν
разделение
[N-ASM]
 
Ἀσσυρίων
Ассуром
[N-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G4172
πόλεις
города́
[N-NPF]
G4675
σου
твои
[P-GS]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
 
ὀχυραὶ
укреплённые
[A-NPF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G1267
διαμερισμὸν
разделение
[N-ASM]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G5184
Τύρου
Тира
[N-GSF]
G2193
ἕως
до
[PREP]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G4215
ποταμοῦ
реки́
[N-GSM]
G4947
Συρίας,
Сирии,
[N-GSF]
G2250
ἡμέρα
день
[N-NSF]
G5204
ὕδατος
воды́
[N-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2351
θορύβου·
шума;
[N-GSM]
13
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2071
ἔσται
будет
[V-FMI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G1093
γῆ
земля
[N-NSF]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G854
ἀφανισμὸν
вымирание
[N-ASM]
G4862
σὺν
с
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G2730
κατοικοῦσιν
населяющими
[V-PAPMP]
G846
αὐτὴν
её
[D-ASF]
G1537
ἐκ
от
[PREP]
G2590
καρπῶν
плодов
[N-GPM]
 
ἐπιτηδευμάτων
дел
[N-GPN]
G846
αὐτῶν.
их.
[D-GPM]
14
G4165
Ποίμαινε
Будь пастухом
[V-PAM-2S]
G2992
λαόν
народа
[N-ASM]
G4675
σου
Твоего
[P-GS]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G4464
ῥάβδῳ
посохе
[N-DSF]
G4675
σου,
Твоём,
[P-GS]
G4263
πρόβατα
овец
[N-APN]
G2817
κληρονομίας
наследства
[N-GSF]
G4675
σου,
Твоего,
[P-GS]
G2681
κατασκηνοῦντας
расположившихся
[V-PAPAP]
G2596
καθ᾽
по
[PREP]
G1438
ἑαυτοὺς
себе самим
[D-APM]
 
δρυμὸν
в лесу
[N-ASM]
G1722
ἐν
_
[PREP]
G3319
μέσῳ
среди
[A-DSN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
 
Καρμήλου·
Кармила;
[N-GSM]
 
νεμήσονται
они будут пастись
[V-FMI-3P]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
 
Βασανῖτιν
в Васании
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
 
Γαλααδῖτιν
Галаадии
[N-ASF]
G2531
καθὼς
как
[ADV]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G2250
ἡμέραι
во дни
[N-NPF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G165
αἰῶνος.
ве́ка.
[N-GSM]
15
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2596
κατὰ
согласно
[PREP]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G2250
ἡμέρας
дням
[N-APF]
 
ἐξοδίας
исхода
[N-GSF]
G4675
σου
твоего
[P-GS]
G1537
ἐξ
из
[PREP]
G125
Αἰγύπτου
Египта
[N-GSF]
G3700
ὄψεσθε
увидишь
[V-FMI-2P]
G2298
θαυμαστά.
удивительные дела́
[A-APN]
16
G3700
ὄψονται
увидят
[V-FMI-3P]
G1484
ἔθνη
народы
[N-NPN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2617
καταισχυνθήσονται
посрамятся
[V-FPI-3P]
G1537
ἐκ
со
[PREP]
G3956
πάσης
всей
[A-GSF]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2479
ἰσχύος
силой
[N-GSF]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G2007
ἐπιθήσουσιν
возложат
[V-FAI-3P]
G5495
χεῖρας
ру́ки
[N-APF]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G4750
στόμα
уста
[N-ASN]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3588
τὰ
_
[T-NPN]
G3775
ὦτα
уши
[N-NPN]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPM]
 
ἀποκωφωθήσονται.
заглушат.
[V-FPI-3P]
17
 
λείξουσιν
они будут лизать
[V-FAI-3P]
G5522
χοῦν
пыль
[N-ASM]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
G3789
ὄφεις
змеи
[N-NPM]
G4951
σύροντες
волочащиеся
[V-PAPRP]
G1093
γῆν,
по земле,
[N-ASF]
G4797
συγχυθήσονται
обеспокоенные
[V-FPI-3P]
G1722
ἐν
в
[PREP]
 
συγκλεισμῷ
местах
[N-DSM]
G846
αὐτῶν·
их;
[D-GPM]
G1909
ἐπὶ
_
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G2962
κυρίῳ
Господом
[N-DSM]
G2316
θεῷ
Богом
[N-DSM]
G2257
ἡμῶν
нашим
[P-GP]
G1839
ἐκστήσονται
они будут поражены
[V-FMI-3P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5399
φοβηθήσονται
устрашатся
[V-FPI-3P]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G4675
σοῦ.
Тебя.
[P-GS]
18
G5100
τίς
какой
[I-NSM]
G2316
θεὸς
Бог
[N-NSM]
G5618
ὥσπερ
как
[ADV]
G4771
σύ
Ты
[P-NS]
G1808
ἐξαίρων
прощающий
[V-PAPRS]
G93
ἀδικίας
неправды
[N-APF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5233
ὑπερβαίνων
не вменяющий
[V-PAPRS]
G763
ἀσεβείας
нечестия
[N-APF]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G2645
καταλοίποις
оставшимся
[A-DPM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2817
κληρονομίας
наследства
[N-GSF]
G846
αὐτοῦ
Его
[D-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4912
συνέσχεν
сохраняет
[V-AAI-3S]
G1519
εἰς
во
[PREP]
G3142
μαρτύριον
свидетельство
[N-ASN]
G3709
ὀργὴν
гнев
[N-ASF]
G846
αὐτοῦ,
Его,
[D-GSM]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
 
θελητὴς
желающий
[N-NSM]
G1656
ἐλέους
милости
[N-APN]
G2076
ἐστίν.
Он есть.
[V-PAI-3S]
19
G846
αὐτὸς
Он
[D-NSM]
G1994
ἐπιστρέψει
обратится
[V-FAI-3S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3627
οἰκτιρήσει
помилует
[V-FAI-3S]
G2248
ἡμᾶς,
нас,
[P-AP]
 
καταδύσει
погасит
[V-FAI-3S]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G93
ἀδικίας
неправедности
[N-APF]
G2257
ἡμῶν
наши
[P-GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἀπορριφήσονται
бросит
[V-FPI-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G899
βάθη
глуби́ны
[N-APN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2281
θαλάσσης,
мо́ря,
[N-GSF]
G3956
πάσας
все
[A-APF]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G266
ἁμαρτίας
грехи
[N-APF]
G2257
ἡμῶν.
наши.
[P-GP]
20
G1325
δώσεις
даст
[V-FAI-2S]
G225
ἀλήθειαν
истину
[N-ASF]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G2384
Ιακωβ,
Иакову,
[N-PRI]
G1656
ἔλεον
милость
[N-ASN]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G11
Ἀβρααμ,
Аврааму,
[N-PRI]
G2530
καθότι
потому что
[ADV]
G3660
ὤμοσας
клялся
[V-AAI-2S]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G3962
πατράσιν
отцам
[N-DPM]
G2257
ἡμῶν
нашим
[P-GP]
G2596
κατὰ
во
[PREP]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G2250
ἡμέρας
дни
[N-APF]
G3588
τὰς
которые
[T-APF]
G1715
ἔμπροσθεν.
прежде.
[ADV]