Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G3706
Ὅρασις,
Виде́ние,
[N-NSF]
G2258
ἣν
которое
[R-ASF]
G1492
εἶδεν
увидел
[V-AAI-3S]
G2268
Ησαιας
Исаия
[N-PRI]
G5207
υἱὸς
сын
[N-NSM]
G301
Αμως,
Амоса,
[N-PRI]
G2258
ἣν
которое
[R-ASF]
G1492
εἶδεν
увидел
[V-AAI-3S]
G2596
κατὰ
против
[ADV]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2449
Ιουδαίας
Иудеи
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2596
κατὰ
против
[ADV]
G2419
Ιερουσαλημ
Иерусалима
[N-PRI]
G1722
ἐν
при
[PREP]
G932
βασιλείᾳ
царстве
[N-DSF]
G3604
Οζιου
Озии
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2488
Ιωαθαμ
Иоафама
[N-PRI]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G881
Αχαζ
Ахаза
[N-PRI]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
Εζεκιου,
Езекии,
[N-GSM]
G3588
οἳ
которые
[R-NPM]
G936
ἐβασίλευσαν
воцарились над
[V-AAI-3P]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2449
Ιουδαίας.
Иудеей.
[N-GSF]
2
G191
Ἄκουε,
Слушай,
[V-PAM-2S]
G3772
οὐρανέ,
небо,
[N-VSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1801
ἐνωτίζου,
внимай,
[V-PMM-2S]
G1093
γῆ,
земля,
[N-VSF]
G3754
ὅτι
потому, что
[CONJ]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G2980
ἐλάλησεν·
сказал;
[V-AAI-3S]
G5207
υἱοὺς
сыновей
[N-APM]
G1080
ἐγέννησα
породил
[V-AAI-1S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5312
ὕψωσα,
возвысил,
[V-AAI-1S]
G846
αὐτοὶ
они
[D-NPM]
G1161
δέ
же
[PRT]
G3165
με
Меня
[P-AS]
G114
ἠθέτησαν.
отвергли.
[V-AAI-3P]
3
G1097
ἔγνω
Узнал
[V-AAI-3S]
G1016
βοῦς
бык
[N-NSM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2932
κτησάμενον
приобретшего его
[V-AMPAS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3688
ὄνος
осёл
[N-NSM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G5336
φάτνην
ясли
[N-ASF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
господина
[N-GSM]
G846
αὐτοῦ·
его;
[D-GSM]
G2474
Ισραηλ
Израиль
[N-PRI]
G1161
δέ
же
[PRT]
G3165
με
Меня
[P-AS]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G1097
ἔγνω,
узнал,
[V-AAI-3S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588

_
[T-NSM]
G2992
λαός
народ
[N-NSM]
G3165
με
Меня
[P-AS]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4920
συνῆκεν.
понял.
[V-AAI-3S]
4
G3759
οὐαὶ
Увы
[INJ]
G1484
ἔθνος
народ
[N-NSN]
G268
ἁμαρτωλόν,
грешный,
[A-NSN]
G2992
λαὸς
народ
[N-NSM]
G4134
πλήρης
полный
[A-NSM]
G266
ἁμαρτιῶν,
грехов,
[N-GPF]
G4690
σπέρμα
семя
[N-NSN]
G4190
πονηρόν,
злое,
[A-NSN]
G5207
υἱοὶ
сыновья́
[N-NPM]
G459
ἄνομοι·
беззаконные;
[A-NPM]
G1459
ἐγκατελίπατε
оставили
[V-AAI-2P]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2962
κύριον
Го́спода
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3949
παρωργίσατε
прогневили
[V-AAI-2P]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G40
ἅγιον
святое
[A-ASM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2474
Ισραηλ.
Израиля.
[N-PRI]
5
G5101
τί
Чего
[I-ASN]
G2089
ἔτι
ещё
[ADV]
G4141
πληγῆτε
ударяетесь
[V-APS-2P]
G4369
προστιθέντες
прибавляющие
[V-PAPRP]
G458
ἀνομίαν
беззаконие
[N-ASF]
G3956
πᾶσα
всякая
[A-NSF]
G2776
κεφαλὴ
голова
[N-NSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G4192
πόνον
труд
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3956
πᾶσα
всякое
[A-NSF]
G2588
καρδία
сердце
[N-NSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3077
λύπην.
печаль.
[N-ASF]
6
G575
ἀπὸ
От
[PREP]
G4228
ποδῶν
ног
[N-GPM]
G2193
ἕως
до
[CONJ]
G2776
κεφαλῆς
головы́
[N-GSF]
G3777
οὔτε
и не
[CONJ]
G5134
τραῦμα
рана
[N-NSN]
G3777
οὔτε
и не
[CONJ]
G3468
μώλωψ
язва
[N-NSM]
G3777
οὔτε
и не
[CONJ]
G4127
πληγὴ
удар
[N-NSF]
 
φλεγμαίνουσα,
воспалившийся,
[V-PAPRS]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G2076
ἔστιν
есть
[V-PAI-3S]
 
μάλαγμα
пластырь
[N-ASN]
G2007
ἐπιθεῖναι
наложить
[V-AAR]
G3777
οὔτε
и не
[CONJ]
G1637
ἔλαιον
масло
[N-ASN]
G3777
οὔτε
и не
[CONJ]
 
καταδέσμους.
повязки.
[N-APN]
7
G3588

_
[T-NSF]
G1093
γῆ
Земля
[N-NSF]
G5216
ὑμῶν
ваша
[P-GP]
G2048
ἔρημος,
пустынна,
[N-NSF]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G4172
πόλεις
города́
[N-NPF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
 
πυρίκαυστοι·
обгоревшие;
[N-NPM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G5561
χώραν
страну
[N-ASF]
G5216
ὑμῶν
вашу
[P-GP]
G1799
ἐνώπιον
перед
[PREP]
G5216
ὑμῶν
вами
[P-GP]
G245
ἀλλότριοι
иноплеменные
[A-NPM]
G2719
κατεσθίουσιν
поедают
[V-PAI-3P]
G846
αὐτήν,
её,
[D-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2049
ἠρήμωται
опустошена
[V-AMI-3S]
G2690
κατεστραμμένη
опрокинутая
[V-RMPRS]
G5259
ὑπὸ
под
[PREP]
G2992
λαῶν
народами
[N-GPM]
G245
ἀλλοτρίων.
чужаков.
[A-GPM]
8
G1459
ἐγκαταλειφθήσεται
Останется
[V-FPI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G2364
θυγάτηρ
дочь
[N-NSF]
G4622
Σιων
Сиона
[N-PRI]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G4633
σκηνὴ
шатёр
[N-NSF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G290
ἀμπελῶνι
винограднике
[N-DSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5613
ὡς
как
[ADV]
 
ὀπωροφυλάκιον
амбар
[N-NSN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
 
σικυηράτῳ,
огороде,
[N-DSN]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G4172
πόλις
город
[N-NSF]
 
πολιορκουμένη·
осаждённый;
[V-PMPRS]
9
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1487
εἰ
если бы
[CONJ]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G4519
σαβαωθ
Саваоф
[N-PRI]
G1459
ἐγκατέλιπεν
оставил
[V-AAI-3S]
G2254
ἡμῖν
нам
[P-DP]
G4690
σπέρμα,
семя,
[N-ASN]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G4670
Σοδομα
Содом
[N-PRI]
G302
ἂν
уже́
[PRT]
G1096
ἐγενήθημεν
мы были сделаны
[V-API-1P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G1116
Γομορρα
Гоморра
[N-PRI]
G302
ἂν
уже́
[PRT]
G3666
ὡμοιώθημεν.
мы были бы уподоблены.
[V-API-1P]
10
G191
Ἀκούσατε
Послушайте
[V-AAM-2P]
G3056
λόγον
слово
[N-ASM]
G2962
κυρίου,
Го́спода,
[N-GSM]
G758
ἄρχοντες
начальники
[N-NPM]
G4670
Σοδομων·
Содома;
[N-PRI]
G4337
προσέχετε
удерживайте
[V-PAM-2P]
G3551
νόμον
Закон
[N-ASM]
G2316
θεοῦ,
Бога,
[N-GSM]
G2992
λαὸς
народ
[N-NSM]
G1116
Γομορρας.
Гоморры.
[N-PRI]
11
G5101
τί
Что́ есть
[I-ASN]
G3427
μοι
Мне
[P-DS]
G4128
πλῆθος
множество
[N-NSM]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G2378
θυσιῶν
жертв
[N-GPF]
G5216
ὑμῶν
ваших
[P-GP]
G3004
λέγει
говорит
[V-PAI-3S]
G2962
κύριος·
Господь;
[N-NSM]
G4134
πλήρης
полный
[A-NSF]
G1510
εἰμὶ
Я есть
[V-PAI-1S]
G3646
ὁλοκαυτωμάτων
всесожжений
[N-GPN]
 
κριῶν
баранов
[N-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
στέαρ
жир
[N-ASN]
 
ἀρνῶν
овец
[N-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G129
αἷμα
кровь
[N-ASN]
G5022
ταύρων
быков
[N-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5131
τράγων
козлов
[N-GPM]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G1014
βούλομαι,
хочу,
[V-PMI-1S]
12
G3761
οὐδ᾽
даже не
[CONJ]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G2064
ἔρχησθε
придёте
[V-PMS-2P]
G3708
ὀφθῆναί
явиться
[V-APR]
G3427
μοι.
Мне.
[P-DS]
G5100
τίς
Кто
[I-NSM]
G1063
γὰρ
ведь
[PRT]
G1567
ἐξεζήτησεν
взыскал
[V-AAI-3S]
G5023
ταῦτα
эти
[D-APN]
G1537
ἐκ
из
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G5495
χειρῶν
рук
[N-GPF]
G5216
ὑμῶν
ваших
[P-GP]
G3961
πατεῖν
топтать
[V-PAR]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G833
αὐλήν
двор
[N-ASF]
G3450
μου
Мой
[P-GS]
13
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4369
προσθήσεσθε·
прило́жите;
[V-FMI-2P]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G5342
φέρητε
вы приносили
[V-PAS-2P]
G4585
σεμίδαλιν,
муку́
[N-ASF]
G3152
μάταιον·
напрасный;
[A-ASN]
G2368
θυμίαμα
фимиам
[N-ASN]
G946
βδέλυγμά
мерзость
[N-NSN]
G3427
μοί
Мне
[P-DS]
G2076
ἐστιν·
есть;
[V-PAI-3S]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G3561
νουμηνίας
новомесячья
[N-APF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὰ
_
[T-NPN]
G4521
σάββατα
субботы
[N-NPN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2250
ἡμέραν
день
[N-ASF]
G3173
μεγάλην
великий
[A-ASF]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G430
ἀνέχομαι·
потерплю;
[V-PMI-1S]
G3521
νηστείαν
пост
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἀργίαν
отдых
[N-ASF]
14
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G3561
νουμηνίας
новомесячья
[N-APF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G1859
ἑορτὰς
праздники
[N-APF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
G3404
μισεῖ
ненавидит
[V-PAI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G5590
ψυχή
душа́
[N-NSF]
G3450
μου·
Моя́
[P-GS]
G1096
ἐγενήθητέ
вы были сделаны
[V-API-2P]
G3427
μοι
Мне
[P-DS]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G4140
πλησμονήν,
пресыщение,
[N-ASF]
G3765
οὐκέτι
уже́ не
[ADV]
G447
ἀνήσω
стерплю
[V-FAI-1S]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G266
ἁμαρτίας
грехи
[N-APF]
G5216
ὑμῶν.
ваши.
[P-GP]
15
G3752
ὅταν
Когда
[ADV]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G5495
χεῖρας
ру́ки
[N-APF]
G1614
ἐκτείνητε
прострёте
[V-AAS-2P]
G4314
πρός
ко
[PREP]
G3165
με,
Мне,
[P-AS]
G654
ἀποστρέψω
отведу
[V-FAI-1S]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G3788
ὀφθαλμούς
глаза́
[N-APM]
G3450
μου
Мои
[P-GS]
G575
ἀφ᾽
от
[PREP]
G5216
ὑμῶν,
вас,
[P-GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G4129
πληθύνητε
увеличите
[V-PAS-2P]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1162
δέησιν,
моление,
[N-ASF]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G1522
εἰσακούσομαι
услышу
[V-FMI-1S]
G5216
ὑμῶν·
вас;
[P-GP]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G1063
γὰρ
ведь
[PRT]
G5495
χεῖρες
ру́ки
[N-NPF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
G129
αἵματος
крови́
[N-GSN]
G4134
πλήρεις.
полные.
[A-NPM]
16
G3068
λούσασθε,
Омойтесь,
[V-AMM-2P]
G2513
καθαροὶ
чистые
[A-NPM]
G1096
γένεσθε,
сделайтесь,
[V-AMM-2P]
G851
ἀφέλετε
сними́те
[V-AAM-2P]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G4189
πονηρίας
зло
[N-APF]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G5590
ψυχῶν
душ
[N-GPF]
G5216
ὑμῶν
ваших
[P-GP]
G561
ἀπέναντι
перед
[ADV]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G3788
ὀφθαλμῶν
глазами
[N-GPM]
G3450
μου,
Моими,
[P-GS]
G3973
παύσασθε
сдержитесь
[V-AMM-2P]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G4189
πονηριῶν
лукавств
[N-GPF]
G5216
ὑμῶν,
ваших,
[P-GP]
17
G3129
μάθετε
научитесь
[V-AAM-2P]
G2570
καλὸν
хорошее
[A-ASM]
G4160
ποιεῖν,
делать,
[V-PAR]
G1567
ἐκζητήσατε
взыщи́те
[V-AAM-2P]
G2920
κρίσιν,
суд,
[N-ASF]
G4506
ῥύσασθε
избавьте
[V-APM-2P]
G91
ἀδικούμενον,
обижаемого,
[V-PMPAS]
G2919
κρίνατε
рассуди́те
[V-AAM-2P]
G3737
ὀρφανῷ
сироте
[A-DSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1344
δικαιώσατε
оправдайте
[V-AAM-2P]
G5503
χήραν·
вдову;
[N-ASF]
18
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1205
δεῦτε
идите
[ADV]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
διελεγχθῶμεν,
будем судиться,
[V-AAS-1P]
G3004
λέγει
говорит
[V-PAI-3S]
G2962
κύριος,
Господь,
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G5600
ὦσιν
были
[V-AAS-3P]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G266
ἁμαρτίαι
грехи
[N-NPF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-GP]
G5613
ὡς
как
[ADV]
 
φοινικοῦν,
багрянец,
[A-NSN]
G5613
ὡς
как
[ADV]
 
χιόνα
снег
[A-ASF]
G3021
λευκανῶ,
убелю,
[V-FAI-1S]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G1161
δὲ
же
[PRT]
G5600
ὦσιν
были
[V-PAS-3P]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G2847
κόκκινον,
алое,
[A-ASM]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G2053
ἔριον
шерсть
[N-ASN]
G3021
λευκανῶ.
убелю.
[V-FAI-1S]
19
G2532
καὶ
И
[CONJ]
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G2309
θέλητε
захотите
[V-PAS-2P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1522
εἰσακούσητέ
услышите
[V-AAS-2P]
G3450
μου,
Меня,
[P-GS]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G18
ἀγαθὰ
доброе
[A-APN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1093
γῆς
земли́
[N-GSF]
G2068
φάγεσθε·
будете есть;
[V-FMI-2P]
20
G1437
ἐὰν
если
[CONJ]
G1161
δὲ
же
[PRT]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G2309
θέλητε
захотите
[V-PAS-2P]
G3366
μηδὲ
и не
[CONJ]
G1522
εἰσακούσητέ
услышите
[V-AAS-2P]
G3450
μου,
Меня,
[P-GS]
G3162
μάχαιρα
меч
[N-NSF]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-AP]
G2719
κατέδεται·
пожрёт;
[V-FMI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G1063
γὰρ
ведь
[PRT]
G4750
στόμα
уста
[N-NSN]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2980
ἐλάλησεν
произнесли
[V-AAI-3S]
G5023
ταῦτα.
это.
[D-APN]
21
G4459
Πῶς
Как
[ADV]
G1096
ἐγένετο
сделался
[V-AMI-3S]
G4204
πόρνη
блудница
[N-NSF]
G4172
πόλις
город
[N-NSF]
G4103
πιστὴ
верный
[A-NSF]
G4622
Σιων,
Сион,
[N-PRI]
G4134
πλήρης
полный
[A-NSM]
G2920
κρίσεως,
приговора,
[N-GSF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588

котором
[R-DSF]
G1343
δικαιοσύνη
праведность
[N-NSF]
G2837
ἐκοιμήθη
спала
[V-API-3S]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G846
αὐτῇ,
нём,
[D-DSF]
G3568
νῦν
теперь
[ADV]
G1161
δὲ
же
[PRT]
 
φονευταί.
убийцы в нём.
[N-NPM]
22
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G694
ἀργύριον
Серебро
[N-NSN]
G5216
ὑμῶν
ваше
[P-GP]
G96
ἀδόκιμον·
негодное;
[A-NSM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
 
κάπηλοί
трактирщики
[N-NPM]
G4675
σου
твои
[P-GS]
 
μίσγουσι
разбавляют
[V-PAI-3P]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G3631
οἶνον
вино
[N-ASM]
G5204
ὕδατι·
водой;
[N-DSN]
23
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G758
ἄρχοντές
начальники
[N-NPM]
G4675
σου
твои
[P-GS]
G544
ἀπειθοῦσιν,
не покоряются,
[V-PAI-3P]
G2844
κοινωνοὶ
сообщники
[N-NPM]
G2813
κλεπτῶν,
крадущих,
[N-GPM]
G25
ἀγαπῶντες
любящие
[V-PAPRP]
G1435
δῶρα,
дары,
[N-APN]
G1377
διώκοντες
преследующие
[V-PAPRP]
G468
ἀνταπόδομα,
воздаяние,
[N-ASN]
G3737
ὀρφανοῖς
не имущим
[A-DPM]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G2919
κρίνοντες
судящие
[V-PAPRP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2920
κρίσιν
судом
[N-ASF]
G5503
χηρῶν
вдов
[N-GPF]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4337
προσέχοντες.
занимающиеся.
[V-PAPRP]
24
G1223
διὰ
Из-за
[PREP]
G5124
τοῦτο
этого
[D-ASN]
G3592
τάδε
это
[D-APN]
G3004
λέγει
говорит
[V-PAI-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G1203
δεσπότης
Владыка
[N-NSM]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G4519
σαβαωθ
Саваоф:
[N-PRI]
G3759
Οὐαὶ
Увы
[INJ]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G2480
ἰσχύοντες
сильные
[V-PAPRP]
G2474
Ισραηλ·
Израиля;
[N-PRI]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G3973
παύσεται
прекратится
[V-FMI-3S]
G1063
γάρ
ведь
[PRT]
G3450
μου
Мой
[P-GS]
G3588

_
[T-NSM]
G2372
θυμὸς
гнев
[N-NSM]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G5227
ὑπεναντίοις,
неприятелей,
[A-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2920
κρίσιν
суд
[N-ASF]
G1537
ἐκ
из
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G2190
ἐχθρῶν
врагов
[N-GPM]
G3450
μου
Моих
[P-GS]
G4160
ποιήσω.
Я сделаю.
[V-FAI-1S]
25
G2532
καὶ
И
[CONJ]
G1863
ἐπάξω
наведу
[V-FAI-1S]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G5495
χεῖρά
руку
[N-ASF]
G3450
μου
Мою́
[P-GS]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G4571
σὲ
тебя
[P-AS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4448
πυρώσω
очищу
[V-FAI-1S]
G4571
σε
тебя
[P-AS]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G2513
καθαρόν,
чистое,
[A-ASM]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G1161
δὲ
же
[PRT]
G544
ἀπειθοῦντας
не покоряющихся
[V-PAPAP]
G622
ἀπολέσω
уничтожу
[V-AAS-1S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G851
ἀφελῶ
отниму
[V-FAI-1S]
G3956
πάντας
всех
[A-APM]
G459
ἀνόμους
беззаконных
[A-APM]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G4675
σοῦ
тебя
[P-GS]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3956
πάντας
всех
[A-APM]
G5244
ὑπερηφάνους
надменных
[A-APM]
G5013
ταπεινώσω.
смирю.
[V-FAI-1S]
26
G2532
καὶ
И
[CONJ]
G1987
ἐπιστήσω
поставлю
[V-FAI-1S]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G2923
κριτάς
судей
[N-APM]
G4675
σου
твоих
[P-GS]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G4386
πρότερον
прежде
[A-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G4825
συμβούλους
советников
[N-APM]
G4675
σου
твоих
[P-GS]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G575
ἀπ᾽
от
[PREP]
G746
ἀρχῆς·
нача́ла;
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3326
μετὰ
после
[PREP]
G5023
ταῦτα
этого
[D-APN]
G2564
κληθήσῃ
будешь назван:
[V-FPI-2S]
G4172
Πόλις
Город
[N-NSF]
G1343
δικαιοσύνης,
праведности,
[N-GSF]
G3390
μητρόπολις
столица
[N-NSF]
G4103
πιστὴ
верная
[A-NSF]
G4622
Σιων.
Сион.
[N-PRI]
27
G3326
μετὰ
С
[PREP]
G1063
γὰρ
ведь
[PRT]
G2917
κρίματος
судом
[N-GSN]
G4982
σωθήσεται
будет спасено
[V-FPI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G161
αἰχμαλωσία
пленение
[N-NSF]
G846
αὐτῆς
её
[D-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3326
μετὰ
с
[PREP]
G1654
ἐλεημοσύνης·
милосердием;
[N-GSF]
28
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4937
συντριβήσονται
истребятся
[V-FPI-3P]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G459
ἄνομοι
беззаконные
[A-NPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G268
ἁμαρτωλοὶ
грешные
[A-NPM]
G260
ἅμα,
вместе,
[ADV]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1459
ἐγκαταλείποντες
оставившие
[V-PAPRP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2962
κύριον
Го́спода
[N-ASM]
G4931
συντελεσθήσονται.
уничтожатся.
[V-FPI-3P]
29
G1360
διότι
Потому что
[CONJ]
G153
αἰσχυνθήσονται
устыдятся
[V-FPI-3P]
G1909
ἐπὶ
при
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPN]
G1497
εἰδώλοις
идолах
[N-DPN]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3739

которых
[R-APN]
G846
αὐτοὶ
они
[D-NPM]
G1014
ἠβούλοντο,
пожелали,
[V-AMI-3P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἐπῃσχύνθησαν
постыдятся
[V-API-3P]
G1909
ἐπὶ
при
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G2779
κήποις
садах
[N-DPM]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3739

которые
[R-APN]
G1937
ἐπεθύμησαν·
пожелали;
[V-AAI-3P]
30
G2071
ἔσονται
они будут
[V-FMI-3P]
G1063
γὰρ
ведь
[PRT]
G5613
ὡς
как
[ADV]
 
τερέβινθος
теребинт
[N-NSF]
G577
ἀποβεβληκυῖα
сбросивший
[V-RAPRS]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G5444
φύλλα
листья
[N-APN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G3857
παράδεισος
парк
[N-NSM]
G5204
ὕδωρ
воду
[N-NSN]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G2192
ἔχων·
имеющий;
[V-PAPRS]
31
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2071
ἔσται
будет
[V-FMI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G2479
ἰσχὺς
могущество
[N-NSF]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G2562
καλάμη
солома
[N-NSF]
 
στιππύου
обугленная
[A-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G2039
ἐργασίαι
труды
[N-NPF]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
 
σπινθῆρες
искры
[N-APN]
G4442
πυρός,
огня,
[N-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2618
κατακαυθήσονται
сгорят
[V-FPI-3P]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G459
ἄνομοι
беззаконные
[A-NPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G268
ἁμαρτωλοὶ
грешные
[A-NPM]
G260
ἅμα,
вместе,
[ADV]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G2071
ἔσται
будет
[V-FMI-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G4570
σβέσων.
гасящего.
[V-PAPRS]