Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G3745
Ὅσοι
Сколькие
[K-NPM]
G1510
εἰσὶν
есть
[V-PAI-3P]
G5259
ὑπὸ
под
[PREP]
G2218
ζυγὸν
ярмом
[N-ASM]
G1401
δοῦλοι,
рабы,
[N-NPM]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G2398
ἰδίους
собственных
[A-APM]
G1203
δεσπότας
хозяев
[N-APM]
G3956
πάσης
всякой
[A-GSF]
G5092
τιμῆς
чести
[N-GSF]
G514
ἀξίους
достойных
[A-APM]
G2233
ἡγείσθωσαν,
пусть считают,
[V-PNM-3P]
G3363
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G3363
μὴ
не
[PRT-N]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G3686
ὄνομα
имя
[N-NSN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1510

_
[T-NSF]
G1319
διδασκαλία
учение
[N-NSF]
G987
βλασφημῆται.
подвергалось хуле.
[V-PPS-3S]
2
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1161
δὲ
Же
[CONJ]
G4103
πιστοὺς
верных
[A-APM]
G2192
ἔχοντες
имеющие
[V-PAP-NPM]
G1203
δεσπότας
хозяев
[N-APM]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G2706
καταφρονείτωσαν,
пусть презирают,
[V-PAM-3P]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G80
ἀδελφοί
братья
[N-NPM]
G1510
εἰσιν·
есть;
[V-PAI-3P]
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G3123
μᾶλλον
более
[ADV]
G1398
δουλευέτωσαν,
пусть служат,
[V-PAM-3P]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G4103
πιστοί
верны
[A-NPM]
G1510
εἰσιν
есть
[V-PAI-3P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G27
ἀγαπητοὶ
любимы
[A-NPM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2108
εὐεργεσίας
в благодеянии
[N-GSF]
G482
ἀντιλαμβανόμενοι.
принимающие участие.
[V-PNP-NPM]
G5023
Ταῦτα
Это
[D-APN]
G1321
δίδασκε
учи
[V-PAM-2S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3870
παρακάλει.
увещевай.
[V-PAM-2S]
3
G1487
εἴ
Если
[COND]
G5100
τις
кто
[X-NSM]
G2085
ἑτεροδιδασκαλεῖ
учит другому
[V-PAI-3S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G4334
προσέρχεται
подходит
[V-PNI-3S]
G5198
ὑγιαίνουσιν
к здравствующим
[V-PAP-DPM]
G3056
λόγοις,
словам,
[N-DPM]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-1GP]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ,
Христа,
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τῇ
_
[T-DSF]
G2596
κατ᾽
по
[PREP]
G2150
εὐσέβειαν
благочестию
[N-ASF]
G1319
διδασκαλίᾳ,
к учению,
[N-DSF]
4
G5187
τετύφωται,
он надулся,
[V-RPI-3S]
G3367
μηδὲν
ничто
[A-ASN-N]
G1987
ἐπιστάμενος,
знающий,
[V-PNP-NSM]
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G3552
νοσῶν
болеющий
[V-PAP-NSM]
G4012
περὶ
о
[PREP]
G2214
ζητήσεις
поисках
[N-APF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3055
λογομαχίας,
словесных битвах,
[N-APF]
G1537
ἐξ
из
[PREP]
G3739
ὧν
которых
[R-GPF]
G1096
γίνεται
делается
[V-PNI-3S]
G5355
φθόνος,
зависть,
[N-NSM]
G2054
ἔρις,
ссора,
[N-NSF]
G988
βλασφημίαι,
хулы,
[N-NPF]
G5283
ὑπόνοιαι
подозрения
[N-NPF]
G4190
πονηραί,
дурные,
[A-NPF]
5
G3859
διαπαρατριβαὶ
столкновения
[N-NPF]
G1311
διεφθαρμένων
испорченных
[V-RPP-GPM]
G444
ἀνθρώπων
людей
[N-GPM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G3563
νοῦν
умом
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G650
ἀπεστερημένων
лишённых
[V-RPP-GPM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G225
ἀληθείας,
истины,
[N-GSF]
G3543
νομιζόντων
считающих
[V-PAP-GPM]
G4200
πορισμὸν
доходу
[N-ASM]
G1510
εἶναι
быть как
[V-PAN]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G2150
εὐσέβειαν.
благочестие.
[N-ASF]
6
G1510
ἔστιν
Есть
[V-PAI-3S]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G4200
πορισμὸς
доход
[N-NSM]
G3173
μέγας
великий
[A-NSM]
G1510

_
[T-NSF]
G2150
εὐσέβεια
благочестие
[N-NSF]
G3326
μετὰ
с
[PREP]
G841
αὐταρκείας·
самодостаточностью;
[N-GSF]
7
G3762
οὐδὲν
ничто
[A-ASN-N]
G1063
γὰρ
ведь
[CONJ]
G1533
εἰσηνέγκαμεν
мы внесли
[V-AAI-1P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2889
κόσμον,
мир,
[N-ASM]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G3761
οὐδὲ
и не
[CONJ-N]
G1627
ἐξενεγκεῖν
вынести
[V-2AAN]
G5100
τι
что
[X-ASN]
G1410
δυνάμεθα·
сможем;
[V-PNI-1P]
8
G2192
ἔχοντες
имеющие
[V-PAP-NPM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1305
διατροφὰς
пропитание
[N-APF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4629
σκεπάσματα,
покровы,
[N-APN]
G5125
τούτοις
этим
[D-DPN]
G714
ἀρκεσθησόμεθα.
удовольствуемся.
[V-FPI-1P]
9
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1161
δὲ
Же
[CONJ]
G1014
βουλόμενοι
хотящие
[V-PNP-NPM]
G4147
πλουτεῖν
быть богатыми
[V-PAN]
G1706
ἐμπίπτουσιν
впадают
[V-PAI-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3986
πειρασμὸν
искушение
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3803
παγίδα
западню
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1939
ἐπιθυμίας
желания
[N-APF]
G4183
πολλὰς
многие
[A-APF]
G453
ἀνοήτους
неразумные
[A-APF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G983
βλαβεράς,
вредные,
[A-APF]
G3748
αἵτινες
те, которые
[R-NPF]
G1036
βυθίζουσιν
погружают
[V-PAI-3P]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G444
ἀνθρώπους
людей
[N-APM]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3639
ὄλεθρον
гибель
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G684
ἀπώλειαν·
погубление;
[N-ASF]
10
G4491
ῥίζα
корень
[N-NSF]
G1063
γὰρ
ведь
[CONJ]
G3956
πάντων
всех
[A-GPN]
G3588
τῶν
_
[T-GPN]
G2556
κακῶν
зол
[A-GPN]
G1510
ἐστιν
есть
[V-PAI-3S]
G1510

_
[T-NSF]
G5365
φιλαργυρία,
сребролюбие,
[N-NSF]
G3739
ἧς
к которому
[R-GSF]
G5100
τινες
некоторые
[X-NPM]
G3713
ὀρεγόμενοι
устремляющиеся
[V-PMP-NPM]
G635
ἀπεπλανήθησαν
были уведены заблуждением
[V-API-3P]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G4102
πίστεως
веры
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1438
ἑαυτοὺς
себя самих
[F-3APM]
G4044
περιέπειραν
пронзили
[V-AAI-3P]
G3601
ὀδύναις
болями
[N-DPF]
G4183
πολλαῖς.
многими.
[A-DPF]
11
G4771
Σὺ
Ты
[P-2NS]
G1161
δέ,
же,
[CONJ]
G3739

о
[INJ]
G444
ἄνθρωπε
человек
[N-VSM]
G2316
θεοῦ,
Бога,
[N-GSM]
G5023
ταῦτα
от этого
[D-APN]
G5343
φεῦγε·
беги;
[V-PAM-2S]
G1377
δίωκε
гонись
[V-PAM-2S]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1343
δικαιοσύνην,
за праведностью,
[N-ASF]
G2150
εὐσέβειαν,
благочестием,
[N-ASF]
G4102
πίστιν,
верой,
[N-ASF]
G26
ἀγάπην,
любовью,
[N-ASF]
G5281
ὑπομονήν,
стойкостью,
[N-ASF]
G4240
πραϋπαθίαν.
кротостью.
[N-ASF]
12
G75
ἀγωνίζου
Борись
[V-PNM-2S]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2570
καλὸν
хорошей
[A-ASM]
G73
ἀγῶνα
борьбой
[N-ASM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G4102
πίστεως,
веры,
[N-GSF]
G1949
ἐπιλαβοῦ
ухватись
[V-2ADM-2S]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G166
αἰωνίου
вечной
[A-GSF]
G2222
ζωῆς,
жизни,
[N-GSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3739
ἣν
которую
[R-ASF]
G2564
ἐκλήθης
ты был призван
[V-API-2S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3670
ὡμολόγησας
ты признался
[V-AAI-2S]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G2570
καλὴν
хорошим
[A-ASF]
G3671
ὁμολογίαν
признанием
[N-ASF]
G1799
ἐνώπιον
перед
[ADV]
G4183
πολλῶν
многими
[A-GPM]
G3144
μαρτύρων.
свидетелями.
[N-GPM]
13
G3853
παραγγέλλω
Приказываю
[V-PAI-1S]
G4671
[σοι]
тебе
[P-2DS]
G1799
ἐνώπιον
перед
[ADV]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ
Богом
[N-GSM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2225
ζῳογονοῦντος
оживляющим
[V-PAP-GSM]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G3956
πάντα
всё
[A-APN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5547
Χριστοῦ
Христом
[N-GSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисусом
[N-GSM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G3140
μαρτυρήσαντος
засвидетельствовавшим
[V-AAP-GSM]
G1909
ἐπὶ
при
[PREP]
G4194
Ποντίου
Понтии
[N-GSM]
G4091
Πιλάτου
Пилате
[N-GSM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G2570
καλὴν
хорошее
[A-ASF]
G3671
ὁμολογίαν,
признание,
[N-ASF]
14
G5083
τηρῆσαί
сохранить
[V-AAN]
G4571
σε
тебе
[P-2AS]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1785
ἐντολὴν
заповедь
[N-ASF]
G784
ἄσπιλον
незапятнанную
[A-ASF]
G423
ἀνεπίλημπτον
безупречную
[A-ASF]
G3360
μέχρι
до
[ADV]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2015
ἐπιφανείας
явления
[N-GSF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-1GP]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ,
Христа,
[N-GSM]
15
G3739
ἣν
которое
[R-ASF]
G2540
καιροῖς
в сроки
[N-DPM]
G2398
ἰδίοις
собственные
[A-DPM]
G1166
δείξει
покажет
[V-FAI-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G3107
μακάριος
блаженный
[A-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3441
μόνος
единый
[A-NSM]
G1413
δυνάστης,
Владыка,
[N-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G935
βασιλεὺς
Царь
[N-NSM]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G936
βασιλευόντων
царствующих
[V-PAP-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G2961
κυριευόντων,
господствующих,
[V-PAP-GPM]
16
G3588

_
[T-NSM]
G3441
μόνος
Один
[A-NSM]
G2192
ἔχων
имеющий
[V-PAP-NSM]
G110
ἀθανασίαν,
бессмертие,
[N-ASF]
G5457
φῶς
свет
[N-ASN]
G3624
οἰκῶν
до́ма
[V-PAP-NSM]
G676
ἀπρόσιτον,
недоступный,
[A-ASN]
G3739
ὃν
Которого
[R-ASM]
G1492
εἶδεν
увидел
[V-2AAI-3S]
G3762
οὐδεὶς
никто
[A-NSM-N]
G444
ἀνθρώπων
из людей
[N-GPM]
G3761
οὐδὲ
и не
[CONJ-N]
G1492
ἰδεῖν
увидеть
[V-2AAN]
G1410
δύναται·
может;
[V-PNI-3S]
G3739

Которому
[R-DSM]
G5092
τιμὴ
честь
[N-NSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2904
κράτος
сила
[N-NSN]
G166
αἰώνιον·
вечная;
[A-NSN]
G281
ἀμήν.
аминь.
[HEB]
17
G3588
Τοῖς
_
[T-DPM]
G4145
πλουσίοις
Богатым
[A-DPM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G3568
νῦν
нынешнем
[ADV]
G165
αἰῶνι
веке
[N-DSM]
G3853
παράγγελλε
приказывай
[V-PAM-2S]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G5309
ὑψηλοφρονεῖν
высокоумничать
[V-PAN]
G3366
μηδὲ
и не
[CONJ-N]
G1679
ἠλπικέναι
понадеяться
[V-RAN]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G4149
πλούτου
богатства
[N-GSM]
G83
ἀδηλότητι,
неясность,
[N-DSF]
G235
ἀλλ᾽
но
[CONJ]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G2316
θεῷ
Бога
[N-DSM]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G3930
παρέχοντι
предоставляющего
[V-PAP-DSM]
G2254
ἡμῖν
нам
[P-1DP]
G3956
πάντα
всё
[A-APN]
G4146
πλουσίως
богато
[ADV]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G619
ἀπόλαυσιν,
вкушение,
[N-ASF]
18
G14
ἀγαθοεργεῖν,
делать добро,
[V-PAN]
G4147
πλουτεῖν
быть богатыми
[V-PAN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2041
ἔργοις
делах
[N-DPN]
G2570
καλοῖς,
хороших,
[A-DPN]
G2130
εὐμεταδότους
щедрыми
[A-APM]
G1510
εἶναι,
быть,
[V-PAN]
G2843
κοινωνικούς,
общительными,
[A-APM]
19
G597
ἀποθησαυρίζοντας
накапливающими
[V-PAP-APM]
G1438
ἑαυτοῖς
самим себе
[F-3DPM]
G2310
θεμέλιον
основание
[N-ASM]
G2570
καλὸν
хорошее
[A-ASM]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G3195
μέλλον,
будущего,
[V-PAP-ASN]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G1949
ἐπιλάβωνται
они ухватились
[V-2ADS-3P]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G3689
ὄντως
действительной
[ADV]
G2222
ζωῆς.
жизни.
[N-GSF]
20
G3739

О
[INJ]
G5095
Τιμόθεε,
Тимофей,
[N-VSM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G3866
παραθήκην
вклад
[N-ASF]
G5442
φύλαξον,
сохрани,
[V-AAM-2S]
G1624
ἐκτρεπόμενος
отвращающийся
[V-PMP-NSM]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G952
βεβήλους
скверных
[A-APF]
G2757
κενοφωνίας
пустословий
[N-APF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G477
ἀντιθέσεις
противоположений
[N-APF]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G5581
ψευδωνύμου
так называемого
[A-GSF]
G1108
γνώσεως,
знания,
[N-GSF]
21
G3739
ἥν
которое
[R-ASF]
G5100
τινες
некоторые
[X-NPM]
G1861
ἐπαγγελλόμενοι
обещающие
[V-PNP-NPM]
G4012
περὶ
относительно
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G4102
πίστιν
веры
[N-ASF]
G795
ἠστόχησαν.
промахнулись.
[V-AAI-3P]
G1510

_
[T-NSF]
G5485
χάρις
Благодать
[N-NSF]
G3326
μεθ᾽
с
[PREP]
G5216
ὑμῶν.
вами.
[P-2GP]