Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G3972
Παῦλος
Павел
[N-NSM]
G652
ἀπόστολος
апостол
[N-NSM]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G2596
κατ᾽
по
[PREP]
G2003
ἐπιταγὴν
повелению
[N-ASF]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G4990
σωτῆρος
Спасителя
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-1GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1680
ἐλπίδος
надежды
[N-GSF]
G2257
ἡμῶν
нашей
[P-1GP]
2
G5095
Τιμοθέῳ
Тимофею
[N-DSM]
G1103
γνησίῳ
законному
[A-DSN]
G5043
τέκνῳ
ребёнку
[N-DSN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G4102
πίστει·
вере;
[N-DSF]
G5485
χάρις,
благодать,
[N-NSF]
G1656
ἔλεος,
милость,
[N-NSN]
G1515
εἰρήνη
мир
[N-NSF]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G3962
πατρὸς
Отца
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν.
нашего.
[P-1GP]
3
G2531
Καθὼς
Как
[ADV]
G3870
παρεκάλεσά
я попросил
[V-AAI-1S]
G4571
σε
тебя
[P-2AS]
G4357
προσμεῖναι
остаться
[V-AAN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2181
Ἐφέσῳ
Ефесе
[N-DSF]
G4198
πορευόμενος
отправляющийся
[V-PNP-NSM]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3109
Μακεδονίαν,
Македонию,
[N-ASF]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G3853
παραγγείλῃς
увещевать
[V-AAS-2S]
G5100
τισὶν
некоторых
[X-DPM]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G2085
ἑτεροδιδασκαλεῖν
учить другому
[V-PAN]
4
G3366
μηδὲ
и не
[CONJ-N]
G4337
προσέχειν
заниматься
[V-PAN]
G3454
μύθοις
мифами
[N-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1076
γενεαλογίαις
родословиями
[N-DPF]
G562
ἀπεράντοις,
бесконечными,
[A-DPF]
G3748
αἵτινες
теми, которые
[R-NPF]
G1567
ἐκζητήσεις
изыскания
[N-APF]
G3930
παρέχουσιν
доставляют
[V-PAI-3P]
G3123
μᾶλλον
более
[ADV]
G1510

чем
[PRT]
G3622
οἰκονομίαν
устроение
[N-ASF]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G4102
πίστει·
вере;
[N-DSF]
5
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G5056
τέλος
конец
[N-NSN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G3852
παραγγελίας
увещания
[N-GSF]
G1510
ἐστὶν
есть
[V-PAI-3S]
G26
ἀγάπη
любовь
[N-NSF]
G1537
ἐκ
от
[PREP]
G2513
καθαρᾶς
чистого
[A-GSF]
G2588
καρδίας
се́рдца
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4893
συνειδήσεως
совести
[N-GSF]
G18
ἀγαθῆς
доброй
[A-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4102
πίστεως
веры
[N-GSF]
G505
ἀνυποκρίτου,
непритворной,
[A-GSF]
6
G3739
ὧν
в чём
[R-GPF]
G5100
τινες
некоторые
[X-NPM]
G795
ἀστοχήσαντες
промахнувшиеся
[V-AAP-NPM]
G1624
ἐξετράπησαν
свернули
[V-2API-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3150
ματαιολογίαν,
пустословие,
[N-ASF]
7
G2309
θέλοντες
желая
[V-PAP-NPM]
G1510
εἶναι
быть
[V-PAN]
G3547
νομοδιδάσκαλοι,
законоучителями,
[N-NPM]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G3539
νοοῦντες
понимающие
[V-PAP-NPM]
G3383
μήτε
и не
[CONJ-N]
G3739

которое
[R-APN]
G3004
λέγουσιν
говорят
[V-PAI-3P]
G3383
μήτε
и не
[CONJ-N]
G4012
περὶ
о
[PREP]
G5101
τίνων
чём
[I-GPN]
G1226
διαβεβαιοῦνται.
утверждают.
[V-PNI-3P]
8
G1492
Οἴδαμεν
Знаем
[V-RAI-1P]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G2570
καλὸς
хорош
[A-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G3551
νόμος
Закон
[N-NSM]
G1437
ἐάν
если
[COND]
G5100
τις
кто
[X-NSM]
G846
αὐτῷ
им
[P-DSM]
G3545
νομίμως
законно
[ADV]
G5530
χρῆται,
будет пользоваться,
[V-PNS-3S]
9
G1492
εἰδὼς
знающий
[V-RAP-NSM]
G5124
τοῦτο,
это,
[D-ASN]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G1342
δικαίῳ
для праведного
[A-DSM]
G3551
νόμος
Закон
[N-NSM]
G3739
οὐ
не
[PRT-N]
G2749
κεῖται,
полагается,
[V-PNI-3S]
G459
ἀνόμοις
для беззаконных
[A-DPM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G506
ἀνυποτάκτοις,
непокорных,
[A-DPM]
G765
ἀσεβέσι
нечестивых
[A-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G268
ἁμαρτωλοῖς,
грешных,
[A-DPM]
G462
ἀνοσίοις
нечистых
[A-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G952
βεβήλοις,
скверных,
[A-DPM]
G3964
πατρολῴαις
отцеубийц
[N-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3389
μητρολῴαις,
матереубийц,
[N-DPM]
G409
ἀνδροφόνοις,
человекоубийц,
[N-DPM]
10
G4205
πόρνοις,
развратников,
[N-DPM]
G733
ἀρσενοκοίταις,
мужеложцев,
[N-DPM]
G405
ἀνδραποδισταῖς,
торговцев людьми,
[N-DPM]
G5583
ψεύσταις,
лжецов,
[N-DPM]
G1965
ἐπιόρκοις,
клятвопреступников,
[A-DPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1536
εἴ
если
[COND]
G1536
τι
что
[X-NSN]
G2087
ἕτερον
другое
[A-NSN]
G3588
τῇ
_
[T-DSF]
G5198
ὑγιαινούσῃ
здравствующему
[V-PAP-DSF]
G1319
διδασκαλίᾳ
учению
[N-DSF]
G480
ἀντίκειται,
противостоит,
[V-PNI-3S]
11
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G2098
εὐαγγέλιον
благовестию
[N-ASN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1391
δόξης
славы
[N-GSF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G3107
μακαρίου
блаженного
[A-GSM]
G2316
θεοῦ,
Бога,
[N-GSM]
G3588

Которого
[R-ASN]
G4100
ἐπιστεύθην
был сделан поверенный
[V-API-1S]
G1473
ἐγώ.
я.
[P-1NS]
12
G5485
Χάριν
Благодарность
[N-ASF]
G2192
ἔχω
имею
[V-PAI-1S]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G1743
ἐνδυναμώσαντί
усилившему
[V-AAP-DSM]
G3165
με
меня
[P-1AS]
G5547
Χριστῷ
Христу
[N-DSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисусу
[N-DSM]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G2962
κυρίῳ
Господу
[N-DSM]
G2257
ἡμῶν,
нашему,
[P-1GP]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G4103
πιστόν
верного
[A-ASM]
G3165
με
меня
[P-1AS]
G2233
ἡγήσατο
Он счёл
[V-ADI-3S]
G5087
θέμενος
положивший
[V-2AMP-NSM]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G1248
διακονίαν,
служение,
[N-ASF]
13
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G4386
πρότερον
прежде
[ADV-C]
G1510
ὄντα
бывшего
[V-PAP-ASM]
G989
βλάσφημον
хулителя
[A-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1376
διώκτην
гонителя
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5197
ὑβριστήν·
оскорбителя;
[N-ASM]
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G1653
ἠλεήθην,
помилован,
[V-API-1S]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G50
ἀγνοῶν
незнающий
[V-PAP-NSM]
G4160
ἐποίησα
я сделал
[V-AAI-1S]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G570
ἀπιστίᾳ,
неверии,
[N-DSF]
14
G5250
ὑπερεπλεόνασεν
сверхумножилась
[V-AAI-3S]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1510

_
[T-NSF]
G5485
χάρις
благодать
[N-NSF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-1GP]
G3326
μετὰ
с
[PREP]
G4102
πίστεως
верой
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G26
ἀγάπης
любовью
[N-GSF]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5547
Χριστῷ
Христе
[N-DSM]
G2424
Ἰησοῦ.
Иисусе.
[N-DSM]
15
G4103
πιστὸς
Верно
[A-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G3056
λόγος
слово
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3956
πάσης
всякого
[A-GSF]
G594
ἀποδοχῆς
принятия
[N-GSF]
G514
ἄξιος,
достойно,
[A-NSM]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G5547
Χριστὸς
Христос
[N-NSM]
G2424
Ἰησοῦς
Иисус
[N-NSM]
G2064
ἦλθεν
пришёл
[V-2AAI-3S]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2889
κόσμον
мир
[N-ASM]
G268
ἁμαρτωλοὺς
грешников
[A-APM]
G4982
σῶσαι·
спасти;
[V-AAN]
G3739
ὧν
из которых
[R-GPM]
G4413
πρῶτός
первый
[A-NSM-S]
G1510
εἰμι
есть
[V-PAI-1S]
G1473
ἐγώ,
я,
[P-1NS]
16
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G5124
τοῦτο
это
[D-ASN]
G1653
ἠλεήθην,
я был помилован,
[V-API-1S]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G1722
ἐν
во
[PREP]
G1698
ἐμοὶ
мне
[P-1DS]
G4413
πρώτῳ
первом
[A-DSM-S]
G1731
ἐνδείξηται
показал
[V-AMS-3S]
G5547
Χριστὸς
Христос
[N-NSM]
G2424
Ἰησοῦς
Иисус
[N-NSM]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G537
ἅπασαν
всё
[A-ASF]
G3115
μακροθυμίαν,
долготерпение,
[N-ASF]
G4314
πρὸς
к
[PREP]
G5296
ὑποτύπωσιν
образцу
[N-ASF]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G3195
μελλόντων
готовящихся
[V-PAP-GPM]
G4100
πιστεύειν
верить
[V-PAN]
G1909
ἐπ᾽
в
[PREP]
G846
αὐτῷ
Него
[P-DSM]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G2222
ζωὴν
жизнь
[N-ASF]
G166
αἰώνιον.
вечную.
[A-ASF]
17
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G1161
δὲ
Же
[CONJ]
G935
βασιλεῖ
Царю
[N-DSM]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G165
αἰώνων,
веков,
[N-GPM]
G862
ἀφθάρτῳ,
нетленному,
[A-DSM]
G517
ἀοράτῳ,
невидимому,
[A-DSM]
G3441
μόνῳ
единому
[A-DSM]
G2316
θεῷ,
Богу,
[N-DSM]
G5092
τιμὴ
честь
[N-NSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1391
δόξα
слава
[N-NSF]
G1519
εἰς
во
[PREP]
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G165
αἰῶνας
веки
[N-APM]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G165
αἰώνων·
веков;
[N-GPM]
G281
ἀμήν.
аминь.
[HEB]
18
G3778
Ταύτην
Это
[D-ASF]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G3852
παραγγελίαν
приказание
[N-ASF]
G3908
παρατίθεμαί
предлагаю
[V-PMI-1S]
G4671
σοι,
тебе,
[P-2DS]
G5043
τέκνον
дитя
[N-VSN]
G5095
Τιμόθεε,
Тимофей,
[N-VSM]
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G4254
προαγούσας
ведущим вперёд
[V-PAP-APF]
G1909
ἐπὶ
к
[PREP]
G4571
σὲ
тебе
[P-2AS]
G4394
προφητείας,
пророчествам,
[N-APF]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G4754
στρατεύῃ
ты воевал
[V-PMS-2S]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G846
αὐταῖς
них
[P-DPF]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G2570
καλὴν
хорошей
[A-ASF]
G4752
στρατείαν,
войной,
[N-ASF]
19
G2192
ἔχων
имеющий
[V-PAP-NSM]
G4102
πίστιν
веру
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G18
ἀγαθὴν
добрую
[A-ASF]
G4893
συνείδησιν,
совесть,
[N-ASF]
G3739
ἥν
которую
[R-ASF]
G5100
τινες
некоторые
[X-NPM]
G683
ἀπωσάμενοι
оттолкнувшие
[V-ADP-NPM]
G4012
περὶ
относительно
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G4102
πίστιν
веры
[N-ASF]
G3489
ἐναυάγησαν·
потерпели кораблекрушение;
[V-AAI-3P]
20
G3739
ὧν
из которых
[R-GPM]
G1510
ἐστιν
есть
[V-PAI-3S]
G5211
Ὑμέναιος
Гименей
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G223
Ἀλέξανδρος,
Александр,
[N-NSM]
G3775
οὓς
которых
[R-APM]
G3860
παρέδωκα
я предал
[V-AAI-1S]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G4567
Σατανᾷ
Сатане
[N-DSM]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G3811
παιδευθῶσιν
они были воспитаны
[V-APS-3P]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G987
βλασφημεῖν.
богохульствовать.
[V-PAN]