Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G4074
Πέτρος
Пётр
[N-NSM]
G652
ἀπόστολος
апостол
[N-NSM]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G1588
ἐκλεκτοῖς
выбранным
[A-DPM]
G3927
παρεπιδήμοις
постояльцам
[A-DPM]
G1290
διασπορᾶς
рассеяния
[N-GSF]
G4195
Πόντου,
Понта,
[N-GSM]
G1053
Γαλατίας,
Галатии,
[N-GSF]
G2587
Καππαδοκίας,
Кападокии,
[N-GSF]
G773
Ἀσίας,
Азии,
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G978
Βιθυνίας,
Вифинии,
[N-GSF]
2
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G4268
πρόγνωσιν
промыслу
[N-ASF]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G3962
πατρός,
Отца,
[N-GSM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G38
ἁγιασμῷ
освящении
[N-DSM]
G4151
πνεύματος,
Духа,
[N-GSN]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G5218
ὑπακοὴν
послушания
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4473
ῥαντισμὸν
окропления
[N-ASM]
G129
αἵματος
кровью
[N-GSN]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ·
Христа;
[N-GSM]
G5485
χάρις
благодать
[N-NSF]
G5213
ὑμῖν
вам
[P-2DP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1515
εἰρήνη
мир
[N-NSF]
G4129
πληθυνθείη.
пусть будет умножен.
[V-APO-3S]
3
G2128
Εὐλογητὸς
Благословен
[A-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G2316
θεὸς
Бог
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3962
πατὴρ
Отец
[N-NSM]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-1GP]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ,
Христа,
[N-GSM]
G3588

_
[T-NSM]
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G4183
πολὺ
многой
[A-ASN]
G846
αὐτοῦ
Его
[P-GSM]
G1656
ἔλεος
милости
[N-ASN]
G313
ἀναγεννήσας
возродивший
[V-AAP-NSM]
G2248
ἡμᾶς
нас
[P-1AP]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G1680
ἐλπίδα
надежды
[N-ASF]
G2198
ζῶσαν
живущей
[V-PAP-ASF]
G1223
δι᾽
через
[PREP]
G386
ἀναστάσεως
воскресение
[N-GSF]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G1537
ἐκ
из
[PREP]
G3498
νεκρῶν,
мёртвых,
[A-GPM]
4
G1519
εἰς
для
[PREP]
G2817
κληρονομίαν
наследства
[N-ASF]
G862
ἄφθαρτον
нетленного
[A-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G283
ἀμίαντον
нескверного
[A-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G263
ἀμάραντον,
неувядаемого,
[A-ASF]
G5083
τετηρημένην
сохранённого
[V-RPP-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3772
οὐρανοῖς
небесах
[N-DPM]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
5
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G1411
δυνάμει
силе
[N-DSF]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G5432
φρουρουμένους
сторожимых
[V-PPP-APM]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G4102
πίστεως
веру
[N-GSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G4991
σωτηρίαν
спасение
[N-ASF]
G2092
ἑτοίμην
готовое
[A-ASF]
G601
ἀποκαλυφθῆναι
быть открытым
[V-APN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2540
καιρῷ
время
[N-DSM]
G2078
ἐσχάτῳ.
последнее.
[A-DSM-S]
6
G1722
ἐν
В
[PREP]
G3739

котором
[R-DSM]
G21
ἀγαλλιᾶσθε,
ликуете,
[V-PNI-2P]
G3641
ὀλίγον
немного
[A-ASN]
G737
ἄρτι
сейчас
[ADV]
G1487
εἰ
если
[COND]
G1163
δέον
надлежащее
[V-PAP-NSN]
G1510
[ἐστὶν]
есть
[V-PAI-3S]
G3076
λυπηθέντες
опечаленные
[V-APP-NPM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G4164
ποικίλοις
различных
[A-DPM]
G3986
πειρασμοῖς,
искушениях,
[N-DPM]
7
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G1383
δοκίμιον
испытанность
[N-NSN]
G5216
ὑμῶν
вашей
[P-2GP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G4102
πίστεως
веры
[N-GSF]
G4186
πολυτιμότερον
многоценнейшей
[A-NSN-C]
G5553
χρυσίου
золота
[N-GSN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G622
ἀπολλυμένου,
гибнущего,
[V-PMP-GSN]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G4442
πυρὸς
огонь
[N-GSN]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1381
δοκιμαζομένου,
испытываемого,
[V-PPP-GSN]
G2147
εὑρεθῇ
найдена
[V-APS-3S]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G1868
ἔπαινον
похвалы
[N-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1391
δόξαν
славы
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5092
τιμὴν
чести
[N-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G602
ἀποκαλύψει
открытии
[N-DSF]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ.
Христа.
[N-GSM]
8
G3739
ὃν
Которого
[R-ASM]
G3756
οὐκ
не
[PRT-N]
G1492
ἰδόντες
увидевшие
[V-2AAP-NPM]
G25
ἀγαπᾶτε,
лю́бите,
[V-PAI-2P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3739
ὃν
Которого
[R-ASM]
G737
ἄρτι
сейчас
[ADV]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G3708
ὁρῶντες
видящие
[V-PAP-NPM]
G4100
πιστεύοντες
верящие
[V-PAP-NPM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G21
ἀγαλλιᾶσθε
веселитесь
[V-PNI-2P]
G5479
χαρᾷ
радостью
[N-DSF]
G412
ἀνεκλαλήτῳ
неизречённой
[A-DSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1392
δεδοξασμένῃ,
исполненной славы,
[V-RPP-DSF]
9
G2865
κομιζόμενοι
получающие
[V-PMP-NPM]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G5056
τέλος
завершением
[N-ASN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G4102
πίστεως
веры
[N-GSF]
G5216
[ὑμῶν]
вашей
[P-2GP]
G4991
σωτηρίαν
спасение
[N-ASF]
G5590
ψυχῶν.
душ.
[N-GPF]
10
G4012
Περὶ
О
[PREP]
G3739
ἧς
котором
[R-GSF]
G4991
σωτηρίας
спасении
[N-GSF]
G1567
ἐξεζήτησαν
произвели изыскания
[V-AAI-3P]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1830
ἐξηραύνησαν
произвели исследования
[V-AAI-3P]
G4396
προφῆται
пророки
[N-NPM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G4012
περὶ
о
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
G5485
χάριτος
благодати
[N-GSF]
G4395
προφητεύσαντες,
произнёсшие пророчества,
[V-AAP-NPM]
11
G2045
ἐραυνῶντες
исследующие
[V-PAP-NPM]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G5100
τίνα
которое
[I-ASM]
G1510

или
[PRT]
G4169
ποῖον
каковое
[I-ASM]
G2540
καιρὸν
время
[N-ASM]
G1213
ἐδήλου
являл
[V-IAI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G846
αὐτοῖς
них
[P-DPM]
G4151
πνεῦμα
Дух
[N-NSN]
G5547
Χριστοῦ
Христа
[N-GSM]
G4303
προμαρτυρόμενον
прежде свидетельствующий
[V-PNP-NSN]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G1519
εἰς
о
[PREP]
G5547
Χριστὸν
Христа
[N-ASM]
G3804
παθήματα
страданиях
[N-APN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G3326
μετὰ
после
[PREP]
G5023
ταῦτα
этого
[D-APN]
G1391
δόξας·
славах;
[N-APF]
12
G3739
οἷς
которым
[R-DPM]
G601
ἀπεκαλύφθη
было открыто
[V-API-3S]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G3756
οὐχ
не
[PRT-N]
G1438
ἑαυτοῖς
себе самим
[F-3DPM]
G5213
ὑμῖν
вам
[P-2DP]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1247
διηκόνουν
они служили
[V-IAI-3P]
G846
αὐτά,
этим,
[P-APN]
G3739

которое
[R-APN]
G3568
νῦν
ныне
[ADV]
G312
ἀνηγγέλη
было возвещено
[V-2API-3S]
G5213
ὑμῖν
вам
[P-2DP]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G2097
εὐαγγελισαμένων
благовозвестивших
[V-AMP-GPM]
G5209
ὑμᾶς
вам
[P-2AP]
G1722
[ἐν]
в
[PREP]
G4151
πνεύματι
Духе
[N-DSN]
G40
ἁγίῳ
Святом
[A-DSN]
G649
ἀποσταλέντι
посланном
[V-2APP-DSN]
G575
ἀπ᾽
с
[PREP]
G3772
οὐρανοῦ,
неба,
[N-GSM]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3739

которое
[R-APN]
G1937
ἐπιθυμοῦσιν
желают
[V-PAI-3P]
G32
ἄγγελοι
ангелы
[N-NPM]
G3879
παρακύψαι.
склониться.
[V-AAN]
13
G1352
Διὸ
Потому
[CONJ]
G328
ἀναζωσάμενοι
опоясавшие
[V-AMP-NPM]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G3751
ὀσφύας
бедра
[N-APF]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1271
διανοίας
разума
[N-GSF]
G5216
ὑμῶν,
вашего,
[P-2GP]
G3525
νήφοντες,
пребывающие трезвые,
[V-PAP-NPM]
G5049
τελείως
окончательно
[ADV]
G1679
ἐλπίσατε
возымейте надежду
[V-AAM-2P]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G5342
φερομένην
несомую
[V-PPP-ASF]
G5213
ὑμῖν
вам
[P-2DP]
G5485
χάριν
благодать
[N-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G602
ἀποκαλύψει
открытии
[N-DSF]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ.
Христа.
[N-GSM]
14
G5613
ὡς
Как
[ADV]
G5043
τέκνα
дети
[N-NPN]
G5218
ὑπακοῆς,
послушания,
[N-GSF]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G4964
συσχηματιζόμενοι
сообразующиеся с
[V-PEP-NPM]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G4386
πρότερον
прежде
[ADV-C]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῇ
_
[T-DSF]
G52
ἀγνοίᾳ
незнании
[N-DSF]
G5216
ὑμῶν
вашем
[P-2GP]
G1939
ἐπιθυμίαις,
страстями,
[N-DPF]
15
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G2564
καλέσαντα
призвавшему
[V-AAP-ASM]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
G40
ἅγιον
Святому
[A-ASM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G846
αὐτοὶ
сами
[P-NPM]
G40
ἅγιοι
святые
[A-NPM]
G1722
ἐν
во
[PREP]
G3956
πάσῃ
всем
[A-DSF]
G391
ἀναστροφῇ
поведении
[N-DSF]
G1096
γενήθητε,
будьте сделаны,
[V-AOM-2P]
16
G1360
διότι
потому что
[CONJ]
G1125
γέγραπται
написано
[V-RPI-3S]
G3754
[ὅτι]
что
[CONJ]
G40
Ἅγιοι
Святые
[A-NPM]
G1510
ἔσεσθε,
будьте,
[V-FDI-2P]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G1473
ἐγὼ
Я
[P-1NS]
G40
ἅγιος
святой
[A-NSM]
G1510
[εἰμι].
есть.
[V-PAI-1S]
17
G2532
Καὶ
И
[CONJ]
G1487
εἰ
если
[COND]
G3962
πατέρα
Отца
[N-ASM]
G1941
ἐπικαλεῖσθε
призываете
[V-PMI-2P]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G678
ἀπροσωπολήμπτως
беспристрастно
[ADV]
G2919
κρίνοντα
судящего
[V-PAP-ASM]
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G1538
ἑκάστου
каждого
[A-GSM]
G2041
ἔργον,
делу,
[N-ASN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5401
φόβῳ
страхе
[N-DSM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G3940
παροικίας
поселения
[N-GSF]
G5216
ὑμῶν
вашего
[P-2GP]
G5550
χρόνον
время
[N-ASM]
G390
ἀναστράφητε,
оставайтесь,
[V-2APM-2P]
18
G1492
εἰδότες
знающие
[V-RAP-NPM]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G3739
οὐ
не
[PRT-N]
G5349
φθαρτοῖς,
тленными,
[A-DPN]
G694
ἀργυρίῳ
серебром
[N-DSN]
G1510

или
[PRT]
G5553
χρυσίῳ
золотом
[N-DSN]
G3084
ἐλυτρώθητε
вы были выкуплены
[V-API-2P]
G1537
ἐκ
от
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G3152
ματαίας
суетного
[A-GSF]
G5216
ὑμῶν
вашего
[P-2GP]
G391
ἀναστροφῆς
поведения
[N-GSF]
G3970
πατροπαραδότου,
переданного от отцов,
[A-GSF]
19
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G5093
τιμίῳ
драгоценной
[A-DSN]
G129
αἵματι
кровью
[N-DSN]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G286
ἀμνοῦ
агнца
[N-GSM]
G299
ἀμώμου
безупречного
[A-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G784
ἀσπίλου
незапятнанного
[A-GSM]
G5547
Χριστοῦ,
Христа,
[N-GSM]
20
G4267
προεγνωσμένου
предузнанного
[V-RPP-GSM]
G3303
μὲν
же
[PRT]
G4253
πρὸ
до
[PREP]
G2602
καταβολῆς
основания
[N-GSF]
G2889
κόσμου,
мира,
[N-GSM]
G5319
φανερωθέντος
явленного
[V-APP-GSM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G1909
ἐπ᾽
в
[PREP]
G2078
ἐσχάτου
последнем
[A-GSM-S]
G3588
τῶν
_
[T-GPM]
G5550
χρόνων
времени
[N-GPM]
G1223
δι᾽
через
[PREP]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
21
G3588
τοὺς
_
[T-APM]
G1223
δι᾽
через
[PREP]
G846
αὐτοῦ
Него
[P-GSM]
G4103
πιστοὺς
верных
[A-APM]
G1519
εἰς
для
[PREP]
G2316
θεὸν
Бога
[N-ASM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G1453
ἐγείραντα
воскресившего
[V-AAP-ASM]
G846
αὐτὸν
Его
[P-ASM]
G1537
ἐκ
из
[PREP]
G3498
νεκρῶν
мёртвых
[A-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1391
δόξαν
славу
[N-ASF]
G846
αὐτῷ
Ему
[P-DSM]
G1325
δόντα,
давшего,
[V-2AAP-ASM]
G5620
ὥστε
так чтобы
[CONJ]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G4102
πίστιν
вера
[N-ASF]
G5216
ὑμῶν
ваша
[P-2GP]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1680
ἐλπίδα
надежда
[N-ASF]
G1510
εἶναι
была
[V-PAN]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G2316
θεόν.
Бога.
[N-ASM]
22
G3588
Τὰς
_
[T-APF]
G5590
ψυχὰς
Ду́ши
[N-APF]
G5216
ὑμῶν
ваши
[P-2GP]
G48
ἡγνικότες
очистившие
[V-RAP-NPM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῇ
_
[T-DSF]
G5218
ὑπακοῇ
послушании
[N-DSF]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G225
ἀληθείας
истине
[N-GSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G5360
φιλαδελφίαν
братолюбии
[N-ASF]
G505
ἀνυπόκριτον,
нелицемерном,
[A-ASF]
G1537
ἐκ
от
[PREP]
G2513
[καθαρᾶς]
чистого
[A-GSF]
G2588
καρδίας
се́рдца
[N-GSF]
G240
ἀλλήλους
друг друга
[C-APM]
G25
ἀγαπήσατε
полюби́те
[V-AAM-2P]
G1619
ἐκτενῶς,
усердно,
[ADV]
23
G313
ἀναγεγεννημένοι
возрождённые
[V-RPP-NPM]
G3756
οὐκ
не
[PRT-N]
G1537
ἐκ
от
[PREP]
G4701
σπορᾶς
семени
[N-GSF]
G5349
φθαρτῆς
тленного
[A-GSF]
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G862
ἀφθάρτου,
нетленного,
[A-GSF]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G3056
λόγου
слово
[N-GSM]
G2198
ζῶντος
живущего
[V-PAP-GSM]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3306
μένοντος·
остающегося;
[V-PAP-GSM]
24
G1360
διότι
потому что
[CONJ]
G3956
πᾶσα
вся
[A-NSF]
G4561
σὰρξ
плоть
[N-NSF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G5528
χόρτος,
трава,
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3956
πᾶσα
вся
[A-NSF]
G1391
δόξα
слава
[N-NSF]
G846
αὐτῆς
её
[P-GSF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G438
ἄνθος
цветок
[N-NSN]
G5528
χόρτου·
травы;
[N-GSM]
G3583
ἐξηράνθη
была засушена
[V-API-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G5528
χόρτος,
трава,
[N-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G438
ἄνθος
цветок
[N-NSN]
G1601
ἐξέπεσεν·
опал;
[V-2AAI-3S]
25
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G4487
ῥῆμα
слово
[N-NSN]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G3306
μένει
остаётся
[V-PAI-3S]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G165
αἰῶνα.
век.
[N-ASM]
G5124
τοῦτο
Это
[D-NSN]
G1161
δέ
же
[CONJ]
G1510
ἐστιν
есть
[V-PAI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G4487
ῥῆμα
слово
[N-NSN]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G2097
εὐαγγελισθὲν
благовозвещённое
[V-APP-NSN]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G5209
ὑμᾶς.
вас.
[P-2AP]