Восстановление зрения правого глаза после служения

14:05 -- 12.02.2019

Его зрачок был полностью белым, но присутствие Бога на служении принесло восстановление зрения правого глаза. Опубликовано на веб-портале imbf.org

Свидетельство составлено на украинском и русском языках.

Брат Максим давно смирился с тем, что он совсем не видит на правый глаз. Кроме того, глаз еще имел весьма не привлекательный вид, потому что зрачок был полностью белым. В связи с этим, коллеги по работе и некоторые друзья его даже «одноглазым» прозвали.

Но последние несколько месяцев Максим начал посещать служения христианской церкви Благословение Отца. Ему нравились служения и состояние, в котором он находился после них. Как — то на одном из служений особое внимание Максима привлекли звуки, которые сопровождали молитву и взмахи руки пастора — они напоминали звук лопнувших воздушных шариков. В тот же миг над присутствующими по всему залу появилась дымка в виде нежного, светлого облака, которое очень медленно перемещалась само в себе и, в то же время, нависало над всем залом. После служения Максим спрашивал друзей, видели они то, что видел он? Они лишь посмеялись над его «фантазией».

А на следующее утро Максим неожиданно обнаружил, что видит на правый глаз! Еще и еще он рассматривал различные предметы, читал газетные тексты и … боялся верить своей радости. Но, когда в зеркале он увидел почти совсем потемневший зрачок, то прогнал от себя остатки сомнений.

Каким же огромным было удивление и впечатление его друзей от вида зрачка глаза Максима, и когда они убедились, что он действительно видит !!!

Напоследок, я спросила, какова была реакция друзей на его исцеление? На что Максим радостно ответил: «Они выразили желание посещать церковь «Благословение Отца!»
И еще добавил: «Я очень благодарен Иисусу за восстановление моего зрения !!!»

Максим, 37 лет, г. Киев.
Ноябрь 2018 года.

Свидетельства ХЦБО.

Восстановление зрения правого глаза после служения

© imbf.org

Брат Максим давно змирився з тим, що він зовсім не бачить на праве око. Крім того, око ще мало досить не привабливий вигляд, тому що зіниця була повністю біла. В зв’язку з цим, колеги по роботі і деякі друзі його навіть «однооким» прозвали.

Але останні кілька місяців Максим почав відвідувати служіння християнської церкви «Благословіння Отця». Йому подобались служіння і стан, в якому він перебував після них. Якось, на одному із служінь особливу увагу Максима привернули звуки, які супроводжували молитву і помахи руки пастора – вони нагадували звуки лопнулих повітряних кульок. В ту ж мить над присутніми у всій залі з’явився серпанок, як ніжна світла хмарина, яка дуже повільно переміщувалась сама в собі і, в той же час, нависала над всією залою. Після служіння Максим перепитував друзів, чи бачили вони те, що бачив він? Вони лиш посміялись над його «фантазією».

А наступного ранку Максим несподівано виявив, що бачить на праве око! Ще й ще він розглядав різні предмети, читав газетні тексти і … боявся вірити своїй радості. Але, коли в дзеркалі він побачив майже зовсім потемнілу зіницю, то прогнав від себе залишки сумнівів.

Яким же великим було здивування і враження його друзів від вигляду зіниці ока Максима, і коли вони переконались, що він дійсно бачить!!!

На закінчення, я запитала, яка була реакція його друзів на його зцілення? На що Максим радісно відповів: «Вони висловили бажання відвідувати церкву «Благословіння Отця»!
І ще додав: «Я дуже вдячний Ісусу за відновлення мого зору!!!»

Максим, 37 років, м. Київ.
Листопад 2018 року.

Свідчення ХЦБО.

Рубрики