Полное исцеление от «букета» болезней

14:39 -- 16.05.2019

Полное исцеление от остеохондроза и болей в шейном отделе позвоночника после продолжительных, постоянных и упорных молитв. Свидетельство изложено на русском и украинском языках. Опубликовано на веб-портале imbf.org

Сколько времени Галина болела, ей трудно вспомнить, так давно это началось. Не могли помочь ни врачи, ни молитвы. Она даже перестала посещать церковь, но молиться, обращаться к Богу не прекращала.

Как-то, ожидая автобус на остановке, она разговорилась с женщиной, которая обратилась к ней первой. Как свидетельствует известное выражение: «Каждый говорит о том, что ему болит», и Галина, неожиданно для себя, рассказала о своих «болях». Новая знакомая предложила ей посетить церковь, в которой люди получают исцеления от всевозможных болезней, даже неизлечимых.

«Почему бы и не попробовать? - подумала Галина, - пойду посмотрю, что это за церковь?»

С первого же служения сестре Галине понравилось абсолютно все: и прославление, и слово пастора, и атмосфера, и даже помещение.

Когда после молитвенной линии за Галину помолилась еще одна сестричка, боль в пояснице, в шейных позвонках и плечевых суставах от незначительных движений руками не покинула. Но, уставшая за целый день и от переезда в транспорте, быстро уснула.

А когда проснулась среди ночи, обратила внимание, что никакой боли или дискомфорта в теле не испытывает. Опять уснула, и когда утром проснулась, то от радости прыгала и доставала руками до «потолка», чего раньше делать не могла.

Всего через полгода посещения церкви Галина получила полное исцеление от «букета» своих болезней, и с большой и искренней благодарностью подумала: «Вот и ответил мне Бог на мои постоянные многолетние молитвы!»

«Теперь я могу делать все!» - радостно сообщает Галина. «И я бесконечно благодарна Отцу Небесному за исцеление и за то, что я, как говорится в известном псалме, «не посрамлена», что с верою столько времени «взывала» к Нему.»

Галина, 68 лет, Петропавловская Борщаговка.
Март 2019 года.

Свидетельство ХЦБО.

Полное исцеление от «букета» болезней

© imbf.org

Тепер я можу все!

Повне зцілення від остеохондрозу і болей в шийному відділі хребта після тривалих, постійних і наполегливих молитв. 

Скільки часу Галина хворіла, їй важко пригадати, так давно це почалось. Не могли допомогти ні лікарі, ні молитви. Вона навіть перестала відвідувати церкву, але молитись, звертатись до Бога не полишала.

Якось, чекаючи автобус на зупинці, вона розговорилась з жіночкою, яка звернулась до неї першою. Як свідчить відомий вислів: «Кожний говорить про те, що йому болить», і Галина, несподівано для себе, розповіла про свої «болі». Нова знайома запропонувала їй відвідати церкву, в якій люди отримують зцілення від всіляких хвороб, навіть невиліковних.

«Чому б і не спробувати? – подумала Галина, - піду подивлюсь, що то за церква?»

З першого ж служіння сестрі Галині сподобалось абсолютно все: і прославлення, і слово пастора, і атмосфера, і навіть приміщення.

Коли після молитвенної лінії за Галину помолилась ще одна сестричка, біль в попереку, в шийних хребцях і плечових суглобах від незначних рухів руками її не покинув. Але, стомлена за цілий день і від переїзду в транспорті, швидко заснула.

А коли прокинулась серед ночі, звернула увагу, що ніякого болю чи дискомфорту в тілі не відчуває. Знову заснула, і коли вранці прокинулась, то стрибала від радості і діставала руками до «стелі», чого раніше робити не могла.

Всього через півроку відвідування церкви Галина отримала повне зцілення від «букету» своїх хвороб, і з великою і щирою вдячністю подумала: «Ось і відповів мені Бог на мої постійні багаторічні молитви!»

«Тепер я можу робити все!» - радісно повідомляє Галина. « І я безмежно вдячна Отцю Небесному за зцілення і за те, що я, як сказано у відомому псалмі, «не посоромлена», що з вірою стільки часу «кликала» до Нього!»

Галина, 68 років, Петропавлівська Борщагівка.
Березень 2019 року.

Свідчення ХЦБО.

Популярное

Если вы нуждаетесь в исцелении, освобождении и прорыве, вы можете посетить служение церкви Благословения Отца в Киеве, где на каждом служении совершаются специальные молитвы. Адрес: Киев, ул. Дружковская 10 (м. Берестейская).

Как прожить 120 лет здоровым и красивым

Как прожить 120 лет здоровым и красивым

Книга Дмитрия Лео благодаря которой тысячи людей обрели здоровье. Издание II (2019)

Академия здоровья

Академия здоровья

Мы не болеем и обучаем этому других.

В тренде

Наверх