Ангел на служении в церкви

Ангел на служении в церкви

Ангел на служении в церкви.

Angel on service in church.