Ангел на служении в церкви

Ангел на служении в церкви

Ангел на служении в церкви.

Angel on service in church.

Портал «Благословение Отца» (www.imbf.org)

Интересная страница