Разновидности аккорда A (Ля) - 198 штук

Варианты аккорда Ab

Ab Ab+ Ab/A Ab/F Ab/F Ab/Gb Ab/Gb Ab11 Ab4 Ab5 Ab6 Ab6 Ab7 Ab7 Abdim Abdim/E Abdim/E Abdim/E Abdim/Eb Abdim/F Abdim/F Abdim/F Abdim7 Abdim7 Abdim7 Absus Absus Absus2/F Absus4 Abm Abm/D Abm/E Abm/E Abm/E Abm/Gb Abm7 Abm7 Abmaj Abmaj7 Abmin Ab#5

Варианты аккорда A

A A+ A A A A/Ab A/B A/B A/D A/D A/D A/D A/F# A/G# A/G A/G A/G A/Gb A/Gb A/Gb A/Gb A/Gb A11 A13 A4 A5 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6/7 A6/7sus A6/7sus A7 A7(#5) A7(9+) F7+ F7 F7 F7 F7/add11 A7sus4 A7sus4 A7sus4 A7sus4 A9 A9sus Aadd9 Aadd9 Aaug/D Aaug/G

Варианты аккорда Adim

Adim Adim/Ab Adim/E Adim/F Adim/F Adim/G Adim/Gb Adim7

Варианты аккорда Asus

Asus Asus Asus Asus Asus2 Asus2 Asus2 Asus2 Asus2 Asus2/Ab Asus2/C Asus2/C Asus2/D Asus2/D Asus2/Db Asus2/Db Asus2/Eb Asus2/F Asus2/G Asus2/G Asus2/Gb Asus2/Gb Asus4 Asus4/Ab Asus4/B Asus4/Bb Asus4/C Asus4/C Asus4/Db Asus4/Db Asus4/F Asus4/G Asus4/G Asus4/G Asus4/Gb Asus4/Gb

Варианты аккорда Am

Am Am(7#) Am(add9) Am Am Am/B Am/B Am/D Am/D Am/Eb Am/F Am/F Am/F Am/F Am/F Am/G Am/G Am/G Am/G Am/G Am/Gb Am/Gb Am6 Am6 Am6 Am7 Am7(b5) Am7 Am7 Am7 Am7/add11 Am7sus4 Am9 Amadd9

Варианты аккорда Amaj

Amaj Amaj7 Amin Amin/maj9

Варианты аккорда A#

Am#7 A# A#+ A#4 A#5 A#5 A#7 A#dim A#sus A#sus4 A#m A#m7 A#maj A#maj7 A#min
X